LẬP THÀNH


LỜI GIỚI THIỆU :

Nguyễn Anh Nông có thơ in báo từ năm 1982, tác giả là một thi sĩ quen thuộc của độc giả Việt Văn Mới ; Đến nay, đã có 9 tập thơ, trường ca đã được xuất bản và 2 tập thơ, 1 tập trường ca , 1 tập bình thơ chưa xuất bản. Những tác phẩm đã xuất bản gồm: Bàn tay lá cỏ- tập 1(năm 1993), Bàn tay lá cỏ- tập 2(năm 1995), Kỵ sĩ ngựa gỗ(năm 1998), Mây bay(2000), Những tháng năm ở rừng(2005), Trường ca Trường Sơn(2009), Lững thững xanh(2010), Hà Nội và em (2011) và trường ca Gửi Bill Gates và trời xanh (2011), Thong dong mây trắng, Tập Thơ song ngữ Việt- Anh, Trường ca Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn và tập Bình thơ hay ...

Ban Biên Tập Newvietart xin giới thiệu với bạn đọc tập Trường Ca Lập Thành và phiên bản Anh ngữ của Nguyễn Thị Bích Nga dưói đây :
© Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 24.02.2012.