VỚI TƯỢNG RỒNG ĐÁ
Ở NGHÈ (đền) LÊ VĂN THỊNH

(Tặng : Nhà thơ Duy Phi )

Lời dẫn :Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh (1075) quê làng Đông Cứu, xã Chi Nhị, Tổng Đại Lai, huyện Yên Định, lộ Bắc Giang -đời Lý, nay là thôn Bảo Tháp (làng Gù), xã Đông Cứu ,huyện Gia Bình ,tỉnh Bắc Ninh...có nhiều công lao, làm tới quan Thái sư đầu triều; nhưng có tư tưởng "đổi mới" (tân pháp) nên bị các thế lực bảo thủ hạ độc bằng "Vụ án Hồ Dâm Đàm"(1095)...dân làng cho là bị oan, đã lập Nghè (đền ) thờ, tạc tượng Rồng đá như 1 chứng tích minh oan cho Quan Trạng.

  Khối đá uy nghi tạc tượng Rồng
  Cả hàm răng sắc cắn vào thân
  Bấu thịt da mình bằng móng vuốt
  Một tai bịt kín "điếc" muôn năm...

  Chao ôi , đây chính hình Quan Trạng
  Làm đến Thái Sư...bị đọa đày
  Ai hay thời thế say "tân pháp" ?
  Dâm Đàm mù mịt khói sương bay...

  Nào đâu Vua sáng cần Trí thức ?
  ruồng rẫy Tôi hiền... "uất" ngậm tăm
  - Tự thân cắn xé cho tan nát
  Để nỗi hờn oan, mãi luận bàn... !
_______________________________________

Quê Bắc Ninh, 26-12-1996 những ngày viết "Bắc Ninh thi thoại"

NÔNG DÂN - 2011

"Ai bảo Nông Dân không tư tưởng ?"

- Thơ Ng.S.Đ.

  Một thời khí thế hát ca
  Đội "Quân chủ lực" xông ra chiến trường
  Vợ con được ruộng, được nương
  Trời long đất lở (1)...Thiên đường là đây .

  Rồi thì trời đất đổi thay
  "Thị trường" làm chủ...vần xoay hết nghề
  Đành ra Thành phố làm thuê
  Ô sin, Cửu vạn lăn lê vỉa hè
  Cố len vào Xưởng mái che
  Được "Công nghiệp hóa" đề huề chút chăng ?
  -Sướng đâu đến kẻ làm công ?
  Vui làm "Giai cấp tiền phong" đi đầu.

  Trăm năm mấy cuộc bể dâu
  Chỉ mong ruộng cả, ao sâu cấy cày
  Vinh danh nghe cũng hay hay
  Làm ra lúa gạo...lãnh đầy gió sương .
-(1)- Cải cách ruộng đất.
_______________________________________

Quê Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 5-7-2011


© Cập nhật ngày 11.02.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .