GỬI BẠN HÀ NỘI ĐI XA

Tặng : Xuân Thái & Phạm Thị...
  Có một anh chàng "Làm thơ bụi" (1)
  Xa Thủ Đô để nhớ Thủ Đô
  Người Hà Nội không ở cùng Hà Nội
  Giữa Sài Gòn mà thấy bơ vơ...

  Anh chàng như "Lấy thơ" để sống
  Đến Hàm Luông lại ngóng Đồi Sim
  Mỏi gối lang thang ngồi suy ngẫm
  Tự khúc ngày rơi nhớ dáng "Chiềng"...

  Cầm bông hoa trắng đêm nay mộng
  Hồn quê vọng mây khói Yên Kỳ (2)
  Sau cuộc tương tàn đầu bạc trắng
  Cafe' mái lá hóng Ba Tri

  Nhớ Bắc lại thư đi Bình Định
  Tiếc lắm Dòng Sông mút mắt Nàng
  Rượu buồn Quán Cóc thơ rao bán
  Ngỡ ngồi Phố Sủi cụng ly xuông...

  Thôi cứ mãi là Chàng Thơ Bụi
  Tình có phôi pha chẳng hững hờ
  Đốt lò hương vọng mùa Hoa Sữa
  Xa Thủ Đô huyền nhớ Thủ Đô.

_______________________________________

-(1)- Cảm đọc tập thơ "Người Hà Nội đi xa " của Xuân Thái -2002, nay đã mất.
-(2) Nơi nghĩa trang có mộ phần người thân của dân Hà Nội
Hà Nội 10-10-2002


© Cập nhật ngày 26.01.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .