XUÂN MỘC CHÂU


"Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ ?"


-Quang Dũng
  Xuân sắc Mộc Châu chừng đến sớm
  Hoa mơ, hoa mận trắng thung mây
  Thảo nguyên đây đó Bò gặm cỏ
  Tiếng khèn ai thổi gió lộng bay...

  Em nhường Thủy Điện...về đây ở
  Vẫn nhớ Mường La - thác sông Đà ?
  -Đồi chè đã biếc hương đồng tỏa
  Gọi cánh Ong vàng đến với hoa...

  Anh tự đi xa, lòng vương vấn
  Hoa Ban thắm mãi mối tình đầu
  Trống hội ném CÒN tung cánh Én
  Nghe lòng phơi phới tới Mộc Châu

____________________

XUÂN KINH BẮC


"Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Tôi gửi nhờ đem hộ lá thư ?"

- Văn Cao
  Xuân đến sông Cầu dâu xanh biéc
  Gái thôn Xà Ngọt dệt tơ trăng
  Sóng lơ thơ sóng...thuyền ghé bến
  Trống vật "nhảy" tâng lũ trai làng...

  Ai sang Lim, Đặng..."chơi" Quan Họ ?
  -Thương quá "Anh Hai" cởi áo cho...
  Đeo lời "giã bạn" về ngấn lệ
  Hôm nao "đến hẹn" ở chợ CHỜ ?

  Nguyên tiêu mở hội, Làng "vào đám"
  Mình chẳng Quan Viên cũng háo về
  -"Nấu Sử sôi Kinh" gương Quan Thám
  Ai người thục nữ mộng Vinh qui ?

____________________
Quê Xuân Tân Mão

XUẤT HÀNH CA


Tặng : Mai Thục
  "Hướng Bắc xuất hành đầy tài lộc" ?
  -Ơ kìa, Tam Đaỏ vút trời xanh
  Phóng tới Sóc Sơn, chào Thánh Gióng
  "Xong việc " về Trời nhẹ thênh thênh...

  Lên nữa, đây rồi Núi Đôi ơi,
  Núi chồng núi vợ đứng giữa trời
  -Anh đi Bộ đội, Em du kích
  Diệt sạch giặc Tây..."hóa" cả rồi !

  Lên nữa, Cà Lồ: ơi Phù Lỗ
  Quốc hoa SEN nở tự thuở nào ?
  - Nữ sĩ Kim Hoa ngời thơ phú
  Má đỏ hoa Đào nắng xôn xao...

  Lên nữa, sông Công...Ôi Việt Bắc
  "Cổng tỉnh" ta vào đất Chiến khu
  -"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng"
  "Cứu Quốc Quân" ca vọng đến giờ...

  Ờ nhỉ, xuất hành cầu tài lộc ?
  -Khí thiêng sông núi "tỉnh" hồn trai
  Đất nước thanh bình, Đời no ấm
  Lòng Vui là tấn lộc tấn tài !

________________________________
Hà Nội, mùng 1 tết Tân Mão
- thân tặng...


© Cập nhật ngày 16.01.2012 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .