Miền Quê Kinh Bắc


  Đây miền quê Quan Họ
  Qua sông Cầu để yêu
  Xa sông Thương để nhớ
  Dải yếm hong ráng chiều.
  Đây dòng Tiêu sương mờ (1)
  Chèo đò Trương Chi hát
  Chiêng Trõ gọi trống Chờ (2)
  Đợi ai trên Quán Dốc
  Pháo Đồng kỵ vừa dứt
  Bổi hổi vào hội Lim
  Đình Bảng nổi trống vật
  Trai Yên Thế đua chen...
  Ngực nào đầy ánh trăng
  Môi nào trầu cắn chỉ
  Ai đến hẹn lại lên
  Đôi mắt đen đến thế.
  Tôi đi bao miền quê
  Ngày về trông xa lắc
  Bỗng gặp cánh chim chiều
  Gửi hồn về Kinh Bắc.

-(1) sông Tiêu Tương gắn với sự tích Trương Chi
-(2) Chiêng làng Trõ, trống làng Chờ nổi tiếng


____________________

Biên giới Việt Lào 1967

Thơ Về Làng Đình Bảng


  Đến cây số 15, bên phải, đường số 1 
  Là làng ta Đình Bảng đã ngàn năm 
  Hương Cổ Pháp, nền đất quê Diên Uẩn 
  Sông Tiêu Tương trước mặt chảy lặng thầm 

  Xưa Vua Lý đỗ thuyền bên rừng Báng 
  Cả dân làng ra đón trống chiêng khua 
  Trai gái làng tưng bừng quần áo đỏ 
  Khiêng kiệu vàng đi rước nhà Vua. 

  Đức Vua thích cùng dân làng tản bộ 
  Từ xóm Đình thẳng tới Thịnh Lang 
  Ra chùa Dận thắp hương dâng Quốc Mẫu 
  Vào Sơn Lăng tảo mộ viếng Thượng Hoàng. 

  Nắng tháng ba chói chang hoa gạo đỏ 
  Bãi đền Đô hội vật trổ thi tài 
  Đức Vua khoái khen trai làng thượng võ 
  Thưởng cho "đô" giải nhất một trâu cày. 

  Đêm tháng ba ánh trăng vàng sánh tỏ 
  Hội hoa đăng ở ao rối, ao đình 
  Dân Niềm Xá (1) về hát thi Quan họ 
  Trai gái sang từ Phù Chẩn, Phù Ninh 

  Cứ như thế khi hết ngày hát hội 
  Về Thăng Long Vua Lý khai trào 
  Dân làng lại vào tầm tang, nhuộm ngả 
  Thợ sơn mài tấp nập lối cầu ao. 

  Cứ như thế... 30 đời con cháu 
  Lý Hoàng Thân từ Hàn Quốc lại về 
  Dù tản mác khắp chân trời góc bể 
  Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê 

  Vượt dâu bể... đền Đô hương khói toả 
  Vui hôm nay cả Nam Bắc xum vầy 
  Rất tự hào là trai Đình Bảng 
  Cá Vậy, Trầm (2) vụt lớn hoá Rồng Bay.

(1) Làng gốc Quan họ ở Bắc Ninh. 
(2) Vậy, Trầm: tên 2 cái đầm lớn của làng Đình Bảng. 

________________________________

1995

Ao Làng


  Vượt biển, chơi hồ, trở quá giang 
  Bỗng dưng lại thấy nhớ ao làng 
  Cái đêm hè ấy ai ra tắm 
  Để cả bầu trời phải tắt trăng.

________________________________

1993


© Cập nhật ngày 07.12.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .