VÕ CÔNG LIÊM

MỘNG TRĂNG SAO


gởi: Nguyễn phúc LK
  trời vào khuya
  tiếng chuông reo
  11 giờ 45 phía tôi
  bạn ở bên kia nghe như hơi thở muộn của chiều đông tàn phế
  tôi ở bên nầy cũng mùa thu sương khói chết trên đỉnh non cao
  chúng mình đã tới đâu ?
  mà nghe lành lạnh trong tim
  một mùa thu không
  tôi hình dung tôi
  thời gian ngoái cổ nhìn
  em vô tư như tình ta vô tư trên lầu ngự uyển lốm đốm sao bay
  rước em vào cung đình một thời phế đế dưới bóng thiều quang
  những ngọn gió quật khởi
  chinh nhân là kẻ sĩ
  về lại chốn kinh kỳ ấp mộng vỡ
  nào có ai hay
  một trời gió lộng trong tay ngà yêu dấu bên bến sông một bóng người về
  xa ngái nghìn trùng mắt biếc ơi
  bay về miền cổ xứ tóc mây bay
  tự nguyện
  một kỵ sĩ không đầu phi nước đại về cõi phù du ngắm ánh trăng treo
  em ở đó
  bốn cửa thành đóng kín phủ phục rêu xanh thời tiền sử lên ngôi
  qua nửa đêm
  tôi nghe rì rào tiếng thở dài vô tận số chao nghiêng đường giây nói
  một cuộc tình chơi vơi
  như tiếng kinh cầu
  thời phế đế mắt nâu phai
  em ở đó
  hay
  về miền cổ xứ tóc mây bay
  một thời huyền sử ca
  không tên người
  ở lại ...

(ca.ab. tiểu tuyết 11/ 2011)© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 26.11.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.