RIGHT

ĐẶNG HỒNG QUANG

Lỡ

  Miền đất hoang khô cháy
  Cầu mong chút giọt mưa
  Là trái tim tôi đó
  Cô độc tự ngàn xưa
  Sự chuyển rung mê hoặc
  Báo hiệu trận cuồng phong
  Bởi chính em chớp lửa
  Của sắc đẹp não lòng

  Chỉ lần đầu gặp mặt
  Mà ngây ngất hương say
  Mà cánh buồm nghiêng ngả
  Mà biển ngập trời mây

  Vô tình hay số kiếp
  Ngàn đời có duyên không?
  Lỡ rồi sao phải giấu
  Lửa tim và bão lòng!


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 04.11.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.