PHAN CHÍNH

Viết Từ Nha Trang

  Mùa này biển lạ lùng hơn
  Sóng dường như trễ giấc buồn xa xưa
  Bởi em hong tóc mây chờ
  Đảo ngàn năm cũng thẫn thờ chớm thu

  Mùa này biển lắng lòng ru
  Lưng trời giải mộng để du lãng chiều
  Trái tim ngợp gió đìu hiu
  Ngụm nồng bọt mặn đã nhiều đó em

  Mùa này biển thật an nhiên
  Hương trầm lịm khói núi thiêm thiếp rồi
  Từng cơn sóng vỗ bồi bồi
  Đá ghềnh côi cút phận đời chưa nguôi.

9/2011

Còn Lại Gì Ta Hỡi !

  Ta héo dần sợi tóc
  Tưởng thênh thang bầu trời
  Nỗi buồn như thêm lớn
  Nên mưa đầy giọt rơi

  Ngẫm nghĩ mình ngọn gió
  Bất chợt lặng đêm thâu
  Ru ơi à cánh lá
  Xót ruột tiếng kinh cầu

  Thôi mai này trở lại
  Ta nhặt cọng rơm khô
  Vắt hạt sương ban sớm
  Long lanh đời xa xưa

  Còn lại gì ta hỡi
  Vẫn chiều mây bời bời
  Đứng đây nhìn thấy biển
  Thèm gợn sóng ngoài khơi.

7/2011
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 07.10.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com