VÕ CÔNG LIÊM

VIỆT KIỀU DZỖM
Hay
VIỆT KIỀU THIỆT


  tôi tiến sĩ hay tôi viện sĩ
  dzỗm!
  tôi chính trị xà-lôn phòng trà hay dịch dỗm
  copy-cat!
  copy-cat!
  thiệt hôn thưa ông chủ sự ?
  phách tấu ba hoa chích chèo củ tỏi củ riềng hột mít hột vịt ừ!
  i-tờ-rít củ cải
  vài ba chữ chơi thôi
  lăm le vuốt ve đười ươi nức nẻ khỉ đỏ nam dương
  một phường cà chớn dốt-đặc-cán-mai
  mượn tiếng anh hùng múa-rìu-qua-mắt-thợ
  sợ chi mô văn chương ba trự
  xích lô xe kéo ‘mụ nọ chanh chua vợ chưởi chồng’
  copy-cat !
  Tú Xương tôi
  thưa ông chủ sự năm điều ba trự
  hay ho gì ba chữ tào lao
  ‘mua vui cũng đủ một vài trống canh’
  thuộc bài chưa mà ưa dạy đời ba-xi-đế ?
  bệnh!
  bệnh lắm!
  thương cho những con thiêu thân vô tội mù lòa
  sá chi phường bài chòi
  dzỗm!
  dzỗm!
  đâm đầu chịu-đấm-ăn-xôi
  uổng một đời văn vẽ với văn chương
  xin thưa
  việt kiều dzỗm hay việt kiều thiệt
  ‘giỡn chơi thôi mà’ ông Bùi Giáng
  làm thơ như thế mới là thơ
  phải hôn ông chủ sự tiếng tây tiếng tàu rất hùm-bà-lằng
  dzỗm !

(ca.ab. cuối 9/2011)
* Những câu trong ngoặc đơn của tác giả Nguyễn Du, Tú Xương và Bùi Giáng.© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 05.10.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.