SÓNG LÊNH ĐÊNH


  Trên bến đợi một buổi chiều tàn nắng
  Nước sắc xanh in bóng lá thì thầm
  Thu vàng quá nên mảng trời sâu lắng
  Để âm thầm trên ghế đá lạnh băng

  Đâu trong lá có đôi chim về sớm
  Tiếng gọi hiền và ríu rít cỏ may
  Vô tình quá để rơi nhiều chiếc lá
  Tôi chợt buồn theo một chiếc trên tay

  Bởi chiếc lá thương cành chưa muốn rụng
  Thì ái ưu sao không luyến hồn xuân
  Nên môi ngọt vẫn nghe mùi rượu đắng
  Dù đã chia nhau bớt giọt cay nồng

  Thuyền xuôi ngược để giữa dòng gợn sóng
  Đời chao vui xô hết vẻ buồn tênh
  Nên cả nét trăng hồ không xao động
  Vẫn nghe hồn yêu một chút lênh đênh

NGUỒN CẢM


  Rồi một tháng
  Một năm
  Mười năm…
  Cũng hết nỗi dại khờ
  Bờ nhân gian
  Phủ đôi vầng nhật nguyệt
  Mặc tình xuân thu
  Bao nhiêu nét gợn
  Bấy nhiêu mùa
  Xanh biếc trời xanh

  Mây long nhong
  Mặc con nước
  Mãi mê tìm nguồn
  Rừng thì thưa
  Truông thì rậm
  Thân thì rỗng
  Tâm thì đầy
  Rớt bóng qua
  Đời ta đã chắn
  Vạt lau mềm
  Che nửa mái tóc xanh
  Mây đầy trời
  Mà vẫn thấy mong manh
© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 19.09.2011.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài