Trò Chuyện Với
Cha Con Cu Lập Sơn


LỜI GIỚI THIỆU :

Nguyễn Anh Nông có thơ in báo năm 1982, đến nay, tác giả đã có 9 tập thơ, trường ca đã được xuất bản và 2 tập thơ, 1 tập trường ca , 1 tập bình thơ chưa xuất bản. Những tác phẩm đã xuất bản gồm: Bàn tay lá cỏ- tập 1(năm 1993), Bàn tay lá cỏ- tập 2(năm 1995), Kỵ sĩ ngựa gỗ(năm 1998), Mây bay(2000), Những tháng năm ở rừng(2005), Trường ca Trường Sơn(2009), Lững thững xanh(2010), Hà Nội và em(2011) và trường ca Gửi Bill Gates và trời xanh(2011); Những tác phẩm chưa xuât bản đó là: Thong dong mây trắng,Tập Thơ song ngữ Việt- Anh, trường ca Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn và tập Bình thơ hay. Trường ca Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn được tác giả hoàn thành tháng 4 năm 2011. Trường ca này gồm 5 chương.
Ban Biên Tập Newvietart xin giới thiệu với bạn đọc .
© Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 12.08.2011.