KIỀU THOA

Không Đề

  Nụ hoa thì giấu hương hoa
  Đợi ngày hoa nở tỏa ra ngát lừng
  Với người, tôi muốn người đừng
  Giấu hương trong tóc, không chừng..tôi Say

Chỉ Tại

  Chỉ tại anh quá nghịch thôi
  Nên thầy mới bắt anh ngồi sang đây
  Chỉ tại cách nửa gang tay
  Nên chưa tan học đã đầy túi thư

Tại Sao

  Tại sao em cứ mười ba
  Mà không mười bốn hay là mười lăm
  Như trăng kia chẳng chịu rằm
  Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?

Tắt Đèn

  Tắt đèn ngồi thức với trăng
  Bão dông tứ phía tưởng không có gì
  Vầng trăng độ tuổi dậy thì
  Anh như chú Cuội đang quỳ ăn trăng© Tác giả giữ bản quyền.
. Nguyên bản của tác giả do nhà thơ Thiếu Khanh chuyển từ SàiGòn ngày 31.07.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.