LỜI HOA DÃ QUỲ


  Vàng rực rỡ bên đường chào đón khách
  Ca ngợi Dã Quỳ đẹp mấy trang thơ
  Nhưng vẫn là thân hoa dại bãi bờ
  Mơ suốt kiếp vẫn không thành hoa hậu
  Trăm ngàn cánh cùng một lần nở héo
  Không như hồng chỉ một đóa kiêu sa
  Không như lan kiểu cách nết na
  Hương thầm tỏa muôn ngàn quyến rũ
  Cùng một kiếp hoa sao nhiều ngôi vị
  Trời thấp cao nhân thế đội chung đầu
  Đâu đỉnh vàng son đâu đời thế tục
  Hẹn một nơi về. Một cõi vô chung

VỀ ĐÂU CHIM


  Cơn bão rớt
  Cánh chim lạc bên sườn núi
  Phía bên kia
  Sóng gió át tiếng gọi bầy
  Con chim lạc
  Chao đảo đôi cánh mỏng
  Lẻ loi giữa bầu trời xám
  Chơi vơi
  Trời không có hoàng hôn
  Bóng tối chìm mau
  Chim về đâu hỡi chim !
  Ta đã về
  Và ta đã dừng
  Gió mãi vòng quanh
  Chim về đâu hỡi chim !
© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 22.07.2011.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài