Mây


  tóc mây
  từng sợi vấn vương
  bóng mây
  mưa nhỏ
  tìm hương áo người
  ghế mây
  lặng ngắm sao trời
  giường mây
  một bóng
  trăng soi
  dặm trường
  gối mây ôm
  mộng chập chờn
  trời mây vần vũ
  gió sương
  lạnh đầy

(31/5/2011)

Charm
(Chiếc bùa nhỏ)


  Có chút xíu xìu xiu
  Ôm theo chùm chìa khóa
  Trong tay người, bé nhỏ
  Mà giữ cả gia tài

  Khi không thấy mỗi ngày
  Người âu lo tìm kiếm
  Rồi tung lên âu yếm
  Khi chợt tìm thấy nhau

  Đôi khi giận gì đâu
  Trốn sâu vào dưới đáy
  Người lo âu khắc khoải
  Lật đật tìm khắp nơi

  Một kỷ vật từ ai
  Dấu yêu nơi nào đó
  Kỷ niệm thường vô giá
  Người quyến luyến chẳng rời

  Khi vuột khỏi tay người
  Chìm rơi vào quên lãng
  Là một trời dĩ vãng
  Người bỏ lại sau lưng

(4/3/2011)


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 08.06.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com