PHÁP VIỆN THÁNH SƠN


  Non xanh núi biếc một ngôi chùa
  Hàng trăm vị Phật một thiền Sư
  Chăm-Pa, Ấn giáo, Hồi, Nho, Khổng
  Nẻo ý đường tu Phật đại đồng

  Kỳ công khai sáng ngời sắc đạo
  Vườn thiền sương nước thoảng hương lan
  Nai rừng tai lắng nghe lời kệ
  Đàn cò lặn lội mổ câu kinh

  Sớm đón bình minh tâm rạng rỡ
  Chiều lên cao các vọng trăng thơ
  Dưới bể trên ngàn mây lồng lộng
  Cảnh tiên tao ngộ người tu tiên

  Xót bao kiếp nạn trong trời đất
  Thân tâm mòn mỏi chốn lợi danh
  Vòm si ghế đợi người nhân thế
  An lạc là đây chốn phước lành

  Vẳng trong Thánh thất tiếng kinh đưa
  Hồn Việt hồn Chăm oan khuất xưa
  Cầu siêu chiêu niệm nhanh siêu thoát
  Sinh tử luân hồi bóng nhạn qua

PHẬT TỌA TRONG NHÀ


  Phật tọa ở trong nhà
  Tỏa ánh sáng bao la
  Soi đường ngay nẻo chánh
  Đời đạo không tách xa

  Đừng tìm Phật đâu xa
  Phật trong trái tim ta
  Là công cha nghĩa mẹ
  Cốt nhục không rời xa

  Khi chị ngã em nâng
  Đỡ đần lúc nguy biến
  Chung vai gánh gian nan
  Sớt chia niềm hỷ lạc

  Phật tọa ở trong nhà
  Dẫn dắt chốn vào ra
  Cửa luân hồi sinh tử
  Chớp mắt đã chiều tà

  Phật ở khắp mọi nơi
  Nguyện thành tâm chuyển hóa
  Mọi tội lỗi lìa xa
  Tập tu đời giác ngộ

  Trời muôn sao lấp lánh
  Đất rực rỡ ngàn hoa
  Thế giới chung quanh ta
  Hoa ưu đàm tỏa ngát
© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 23.05.2011.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài