ĐÂU NGỜ ĐÃ MAI SAU


  đã mai sau mọi chuyện trong đời
  những muộn màngrồi cũng trôi qua
  tôi đứng lại nhìn mùa ly biệt
  nét tàn phai trên mỗi hư hao

  rồi cũng qua những cơn mộng dữ
  mình đã xa từ mới bắt đầu
  không còn những đóa hoa đồng nội
  không vướng u hoài dưới lũng sâu

  từ nay không về thăm ngõ cũ
  đừng đợi tôi ở cuối sông buồn
  chuyện xưa khép lại bên hiên ấy
  vĩnh biệt mây và nắng đi qua

  tôi ôm dĩ vãng cùng trăng lạnh
  gói niềm đau cùng với tà dương
  rồi đây chuyện đã là tro bụi
  tôi cũng đây ngờ đã mai sau


KHI NGHĨ TỚI KHÔNG VỀ ĐÓ NỮA


  sông đã cạn giếng khi ngày đã hết
  mong mỏi gì thấy lại chút hôm qua
  một quê cũ nát nhầu tâm tưởng
  nặng chĩu sầu cùng với phai hương

  tôi để lại gió chiều phơi nắng
  mấy hoa hương và vạn cũ càng
  tôi ngồi truy niệm con sông ấy
  đã bơ vơ với đợi và chờ

  giòng nước ấy trôi đi bịn rịn
  bụi tre xanh xơ xác âm buồn
  người thuở ây không còn xóm cũ
  đã bỏ đi cùng luống hư hao

  khi nghĩ tới không về đó nữa
  giữ giùm tôi một chút phai phôi
  liệm dưới đáy sông cành khô dại
  nếu trở về lòng bớt quạnh hiu


NẮNG ĐÃ QUA


  tôi thắp nén nhang tưởng nhớ
  một mùa hạ qua đây
  đốt một hương trầm thương dĩ vãng
  tiếc buổi chiều nay đã phai phôi

  có còn gì ở trong tay nắm
  đã nổi trôi theo tháng và ngày
  muộn màng ngay cả trong hư ảo
  người đó đã bay theo nắng qua

  cho nhau mộ phần của phấn hương
  chiêu niệm đời qua bao tiếc thương
  không còn chi nữa người xưa cũ
  đã tàn phai cùng với hư hao

  mùa hạ năm nầy thôi đã biết
  không cùng ai đợi nắng vàng phai
  chia tay nghe nặng mùa sau trước
  đã đi xa với tháng năm buồn

Trích từ thi tập THƠ GỞI LẠI. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 29.03.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©