TÁC GIẢ
TÁC PHẨMNGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT


THƠ

BIỂN

 

BIỂN


Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng lúc chồm lên lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lậi sợ bờ đau
Biến cuốn vào lòng tất cả những lo âu
Chả có thế biển già đi vì bao nhiêu trắc trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi


Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất vậy thôi.NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC