VIẾNG NHÀ THƠ HOÀI ANH

Nguyễn Khôi - thân viếng...
  Trai Bình Lục vào Sài Gòn kiếm sống
  Hà Nam buồn tủi mãi chữ "nghèo" ?
  Tam Nguyên Yên Đổ xưa cao hứng
  Thơ phú tài hoa tuyệt chữ "vèo"...(1) Chao ôi, Thi tứ dồn lên giấy
  Tung hoành phẩy bút mấy nghìn trang
  Chữ nghĩa không dầy thêm cơm áo
  Một mình cuốc bộ chốn Văn chương !

  Sài Gòn doanh thương Đời hoa lệ
  Sài Gòn văn bút Vẹo lưng trần ?
  -Người lên cao ốc, mình chui rúc
  Thân già lặn lội nước triều dâng !

  Chao ôi, tay trắng...Văn giầu sụ
  Là cái hồn thơ tặng cho đời
  Là những "chân dung" Người bất tử (2)
  Riêng mình lầm lũi cõi đơn côi .

Góc Thành Nam Hà Nội , 25-3-2011

___________________________________________
-(1) Thu điếu : Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo..
-(2) Tác phẩm của Hoài Anh về chân dung các Văn nghệ sĩ


© Cập nhật ngày 27.03.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .