NGÔN NGỮ CÂM


  tôi có lời nào nói cùng mây
  quanh tôi nay đã thành ảo ảnh
  sự đời không còn gì nữa hết
  chẳng qua là bóng ngả qua sông
  kể cả em đã là thần thoại

  ai đợi chờ tôi ở ven sông
  đò ngược đò xuôi không tiếng gọi
  chung quanh chỉ là ngôn ngữ câm
  mọi chuyện nay là cơn gió thoảng
  đừng đợi chờ tôi về qua đó
  giọng hò nay ở mãi cuối sông
  có lời nào nói cùng cây cỏ
  đừng trách chi một cõi mịt mùng
  có xót thương một vùng trăng lặng
  nhớ nói cùng mây bớt lạnh lùng
  từ nay tôi không về đó nữa
  thăm lại vườn xưa gió heo may
  thổi tấp tôi và cơn mộng huyễn
  giữ trong đời một ngôn ngữ câm


BÓNG MỘT NGƯỜI


  ai ngờ người ấy là dĩ vãng
  dưới rặng thông chất chứa cũ càng
  về lại thăm một vùng bóng tối
  như lại ngày xưa hai đứa mình

  nay mọi điều đã thành quá vãng
  dấu tích như một vết thương đau
  sống lại cùng mỗi khi nhớ tới
  bóng một người đi lại trong tôi

  có vạn thương thương và nhớ nhớ
  như hồi chuông ngân mãi trong đời
  dội vang núi đồi và lũng thấp
  đâu có ngờ một kiếp đi qua

  nói chi cũng đến hồi chung cuộc
  ghi lại trong đời một vết đau
  để khi mai sau còn nhớ lại
  bóng tối đã tan thành khói mây
  và tôi cũng trở thành hư ảo


VỀ NÚI AI QUA


  khi tôi không còn ở lại đây
  xin giữ lại một niềm đau hiếm có
  mỗi khi buồn em bớt tịch liêu
  chim mỏi cánh muốn về góc núi
  trải thiên thu tôi với ngậm ngùi

  đã tới lúc đến hồi mệt mỏi
  chờ đợi chi góc bể chân trời
  ai gọi miền xa xăm vĩnh cửu
  chẳng thấy gì bóng dáng hư hao

  một góc núi biển sông đá cạn
  cùng tiếng chìm lũng thấp ai qua
  sẽ vọng mãi ngàn sau nơi đó
  nhắc lại giùm dĩ vãng đã qua

  núi và rừng có đợi tôi không
  ngọn gió chướng rì rầm khe đá
  nầy oan nghiệt cởi giùm trắc ẩn
  những phiêu bồng chở một hồn đau

Trích từ thi tập THƠ GỞI LẠI. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 16.03.2011.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©