TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

THƯƠNG TỬ TÂMTHƠ

* Ở NÚI 

Ở NÚI

Khi về núi mới thấm tình của đá
Dù ngàn năm chưa sợ hãi thời gian
Em gầy guộc đến mưa còn ngại xuống
Tóc sợi dài nay có đủ che thân


Khi về núi không lẽ mình hoá đá
Đời tình ta như cổ thạch ứa sương
Em xa quá quê nhà còn xa quá
Và cũng thật gần như một vết thương


Khi về núi nhớ dòng sông quê cũ
Nhà em xưa chưa chắc đón ta về
Đời lang bạt cần chi bờ bến ghé
Mai tuổi gìa còn lại núi với ta.
THƯƠNG TỬ TÂM

TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC