TÁC GIẢ
TÁC PHẨMPHẠM PHÚ HẢI
Sinh năm 1950 tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Hiện nay sinh sống tại thành phố Đà Nẵng.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Gánh Nước Tưới Sông.

THƠ

THI SĨ


THI SĨ
Có bàn chân dài hơn con đường
Nên chân trời là những đốt xương
Của ai bỏ lại ngàn năm trước
Sửng sốt kêu lên tiếng dị thường.


Ngủ cũng có đôi khi mở mắt
Chiêm bao thấy được vạn màu xanh
Giận qúa giận đất trời vô loại
Nhẫm tâm xô chết những bình minh.


Đi một mình đứng lại một mình
Dài hai bên thạch đỉnh chênh vênh
Thử buông tay thả người lơ lửng
Ở giữa thinh không lại ngủ quên.


Trăng cho thi sĩ màu du tử
Đứng lại để nhìn vũ trụ đi
Cất bước mà xem khôn kiền chật
Bỏ bước về thanh khí tương tri.


Nhạn gọi én xa mùa bước biệt
Có mây gìa lụm cụm đi theo
Du tử cuối đời về góc núi
Bỏ lại trên sông một tiếng chèo.PHẠM PHÚ HẢITRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC