ĐÊM NOEL


Tặng : Từ Vũ & Nguyễn Thị Dị

  Đêm Noel lặng im cùng Thượng Đế
  Nơi giọt số O.- sắp nổ Bigbang
  Giữa mang mang... ta chưa là gì cả
  "Đêm thánh vô cùng" mở cửa trời xuân

  Đêm yên tĩnh trắng không cùng tuyết trắng
  Tôi không là tôi ! mà tôi lại là tôi !
  Một ngôi sao bừng giữa đêm sâu thẳm
  Vũ trụ bung ra...Đức Chúa lên ngôi

  Tôi kính cẩn dâng hồn lên Thượng Đế
  Chúa ban ơn mưa móc đượm xuân lòng
  Đêm Thánh thiện Chuông giáo đường rộn rã
  Để hồn thơ ngời tuyết trắng mênh mông...


___________________________________________

Viết tại Nhà thờ Phọng (Hải Phòng) 1 mùa Giáng sinh
Nguyễn Khôi - thân tặng...

© Cập nhật ngày 21.12.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .
. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .