Qúy bạn đang nghe Giovani Marradi
trình tấu dương cầm : Thơ - Poésie .

BÀI THƠ - 2

Bài Thơ Xõa Tóc


  Có một người để hoàng hôn sau lưng
  biển dưới chân
  và đi tới tôi
  bằng sự thơ dại

  Thơ ở đôi mắt và
  dại ở mớ tóc
  dọc cánh tay trần

  Cho tôi nợ đôi mắt
                            một bài thơ khác
  Hoàng hôn gấp
  bài thơ này xõa tóc

Bài Thơ Đôi Mắt


  Đây người ơi
  bài thơ đôi mắt
  tôi mang nợ
  cùng người trong buổi xõa tóc hoàng hôn

  Tóc đã theo người về các hoàng hôn khác
  Đôi mắt chờ thơ trong nắng tắt và
  khi người đi khuất

  Một đôi mắt thơ có thể sống
  xa tóc
  và các cơ phận khác

  đợi bình minh

Bài Xin Lỗi Em Và Thơ


  Có ba ý thơ
  tôi để vụt qua
  hôm nay

  Hai đứa tuổi teen chơi bóng
  không biết là anh em ruột hay gái trai

  Khu nhà triệu phú treo biển bán với nét chữ như chưa xong bậc trung học

  Nhạc âm ỉ từ chiếc xe nhà binh chỉ có con chó nhỏ bên trong
  Tôi thường không để mất ý tưởng nào
  khi thi hứng cao vót
  lại là những lúc nhớ em

  Bài mang tính liệt kê này như lời xin lỗi
  em và thơ

Bài Thơ Thiếu Một Câu Thơ


  Nó đứng ngồi hồi hộp
  chờ

  Anh tính chào em lần chót trong ngày
  bằng một câu thơ
  dành từ sáng
  Nhưng em đã đi
  không kịp nhận

  Câu thơ tự vẫn
  trước khi anh đặt nó
  vào lòng bài thơ

  Bài thơ thiếu một câu thơ

Bài Thơ Sảy Thai


  Bản thảo bài thơ ấy
                             bị mất
  Đau sảy thai
                                   em mãi giận

  Tôi không làm nổi bài thơ khác

  Rồi tình trôi qua
  thành chồng nên vợ

  Tôi đã cho em đàn con
  đủ gái trai

  và chịu nợ
  bài-thơ-sảy-thai


(Trích TRƯỜNG CA THƠ)


Vancouver, tháng 2---8/2010

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 04.12.2010 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Vancouver, Canada.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .