TÁC GIẢ
TÁC PHẨMNGUYỄN NGỌC HƯNG


THƠ

.TỜ LỊCH CUỐI NĂM

 

TỜ LỊCH CUỐI NĂM


Mỏng manh tờ lịch cuối năm
Nhẹ tênh rơi xuống chỗ nằm...
Vọng âm

Thoảng như hơi gió vương trầm
Thoáng như sương khói môi thầm thì xa
Mơ màng lật lại trở qua
Ngày chia hai nửa trẻ - già đây ư ?
Nửa xanh chớm nhạt ngôn từ
Nửa vàng như đã lại như chưa vàng...

Cháy thầm trong lửa thời gian
Buồi cui cũng hóa tro than vô hình
Cuối năm mình tiễn tuổi mình
Mỏng manh tờ lịch rập rình...
Gió bay !NGUYỄN NGỌC HƯNGTRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC