TÁC GIẢ
TÁC PHẨM

HOÀNG NHUẬN CẦM

THƠ

. HẸN HÒ MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾNHẸN HÒ MÃI
CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN


Hẹn hò mãi cuối cùng em cũng đến
Chì tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại bên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn ba cánh sắp sửa rơi


Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi


Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi, bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa


Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra

Hẹn hò mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi...

                           

HOÀNG NHUẬN CẦMTRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC