NGÀY CHA MẤT  


Tặng : Bùi Trần Tự (Từ Vũ)
----------------------
  Ngày Cha mất...Vầng Mặt Trời hao khuyết
  Thiếu vị Thần bên cạnh Đức Vua
  Tìm Đức Thánh ở các trang "tế thuyết" (1)
  Lời giảng thêm...chừng cũng như thừa !

  Ta như thể bơ vơ trên cõi "Đạo"
  Cố hương xa...vắng Người ngóng bên thềm
  Ấm trà pha rót ra mình độc ẩm
  Câu "cổ thi" thiếu một giọng ngâm trầm...

  Trông lên núi Tản Viên toàn mây trắng
  Ôi Tây phương cực lạc mãi chân trời
  Ngày Cha mất...mình một mình gượng gắng
  Trên đường Đời chừng vợi Ánh Dương soi.


(1) chuyện kể

______________

Góc Thành Nam Hà Nội 12-10-2010

- cùng chia sẻ...

NỖI LÒNG
NGÀY CHA MẤT 


Tặng : Từ Vũ + Ng.Thị Dị

  Ngày Cha mất...tự thấy mình hụt hẫng
  Người sinh ra ta, Người lại là "Thầy"
  dạy dỗ ta , dìu dắt ta từng bước
  Nâng ta lên cho Đời vút cánh bay...

  Lời Cha dạy đầu tiên là "yêu Mẹ"
  Thương anh chị em , kính quí ông bà
  Với xóm giềng là "tắt đèn tối lửa"
  là "bí bầu" một giống Việt Nam ta.

  Ngày Cha mất...mình là "ông" , là "bác"
  Vẫn thấy như mất "chỗ dựa" trên Đời
  thiếu vị Quân sư, thiếu Người an ủi
  Rồi mỗi phen "thất trận" biết hỏi ai ?

  Thôi, Cha ơi...Ông trời bắt thế
  Núi Thái Sơn tuôn nước chảy trong nguồn
  Nỗi đau thương rơi sáng ngời giọt Lệ
  Trong cõi Đời- Cha luôn ở bên con...


______________

Góc Thành Nam Hà Nội 10-10-2010

Kính viếng hương hồn Cụ...