TÁC GIẢ
TÁC PHẨMNGUYỄN ĐỨC DŨNG
CỔ ĐỘ


Đau mình uốn vào bến lở
Thu Bồn một đoạn sông cong
Tư Phú - trẻ chiều ra đó
Giăng tay đón khói đốt đồng


Mang mang ngọn nồm ngọn bấc
Gió chở giọng cười qua sông
Thoảng câu đồng dao khoan nhặt
Gái trai đuổi chạy quanh vòng...


Cả lứa rủ vào đôi tám
Biển xanh độ bắp trổ cờ
Ai hát "dò sông..." ngọt lịm ?
Cho lòng trai trẻ ngẩn ngơ !


Bẵng đi một thời cơm áo
Đất người hun hút thân xa
Nghe nói cô em ngày cũ
Theo chồng đâu tận Vu Gia !?


Loay hoay phương trời thơ dại
Về thăm dòng bỏ sông rồi !
Thôi thì tựa vào thương nhớ
Hỏi dò phiá tháng năm trôi...

Quảng NamNGUYỄN ĐỨC DŨNGTRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC