Nhà Em


  Nhà em ở cuối chân đồi
  Cuối câu hát ghẹo
  Cuối lời hát ru
  Cuối rừng thông gió vi vu
  Cuối tia nắng nhạt chiều thu mơ màng

  Nắng mưa tần tảo dựng làng
  Để nên xuân thắm hạ vàng…
  Đẹp chưa !
  Cầu tre lắt lẻo đón đưa
  Bay bay vạt áo sớm trưa đi về

  Nhà em ở dưới tiếng ve
  Chái ngang hiên dọc bộn bề gió trăng
  Đêm rừng đóm cộ hoa đăng
  Nhện giăng tơ nhện
  Sương giăng tơ tình

  Ơn mẹ cha mắt môi xinh
  Ơn quê hương tạc dáng hình mảnh mai
  Ơn thầy mở lối tương lai
  Tôi ơn mái tóc em dài…em ơi !
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 10.10.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com