VIẾNG NHÀ VĂN BĂNG SƠN  


( Nhớ : Băng Hồ, Hoàng Công Khanh )
  Lễ viếng thưa người...toàn những Văn nhân
  "Nhà tang lễ Quốc gia" hình như rộng quá tầm Văn sĩ ?
  Nơi đây tuần trước lễ tang một vị Quan to hoành tráng hết ý !
  Văn sĩ thanh bần chỉ có những Bạn Thơ...

  Thế cũng là vui : lòng sáng tựa Sao Khuê
  không bồn bộn tiền nong, chức quyền ngất ngưởng
  Thân phận Nhà văn muôn đời bi tráng
  Được Đời yêu thì cũng hết hơi !

  Yêu Hà Nội thật lòng...là thế Băng Sơn ơi !
  Những Thạch Lam, Băng Hồ, Huy Linh,Thế Phong, Hoàng Công Khanh...ai yêu hơn nữa nhỉ ?
  như Băng Sơn sống chết trọn đời !

  Thế cũng là vui : di ảnh Anh mỉm cười nhìn bạn bè đến viếng
  Thương thương quá như con tằm con nhện
  Nhả hết tơ vương lụy với Đời...
  Nén nhang này
  Cầu chúc Anh lên cõi thảnh thơi...

______________

Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội 11 giờ trưa 5-9-2010
tiểu đệ Nguyễn Khôi - kính viếng...

________________________________________ 


© Cập nhật ngày 09.09.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .

. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .