NÔNG NHÀN


  Bốn mùa đồng cạn, đồng sâu
  Lúa ngô mấy vụ phơi mầu, trổ bông
  Cái nhàn đâu của nhà nông
  Mồ hôi đổ xuống cánh đồng mặn, chua

  Chợ trời, đất cũng bán mua
  Chợ người, bỏ cả cày bừa mà đau
  Người thành mớ tép, mớ rau
  Chen chân chuốc cái dãi dầu đấy thôi

  Đã từng chinh chiến một thời
  Máu xương chẳng tiếc, tiếc nơi đất cằn
  Để giờ vạ vật miếng ăn
  Nửa nơi quán trọ, nửa phần chốn quê

  Lưng oằn, vai sụn, chân tê
  Khiêng mưa, vác nắng, dầm dề gió sương
  Nông nhàn sống giữa thương trường
  Cỏ may lối xóm còn vương chân người ?


© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Ninh ngày 05.09.2010.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com