MỪNG NHÀ VĂN THẾ PHONG 78 TUỔI.

 
 
       

MỪNG NHÀ VĂN 78 TUỔI. 

  78 nghĩa là sắp 80,
  " Cụ Bát" ngôi cao đứng trùm Đời;
  Ngồi xem thiên hạ nghi ngoe múa.
    Vung bút quần hùng tán dóc chơi.
  Sang lính không Quân- Ôi, Trung Sĩ !  
  hèn kiếp văn chương - sợ Cao bồi (*) ? 
  Tường coi khinh gió là Thế Thế  . 
  Chẳng thẹn trai Mường Nghĩa Lộ ơi! "
  
                                                     
(góc thành Nam- Hà Nội 7.5.2010
    tiểu đệ  kính mừng)
          
 
 
 

NHÂN  ĐỌC NGUYỄN KHÔI MỪNG
NHÀ VĂN THẾPHONG 78 TUỔI

Hoàng Vũ Đông Sơn
(té nước theo mưa)

    I

    Mừng bác" Ngày mai" đã tám mươi 
  " Bát Thời" đi đứng vẫn ngon xơi
  Xe hai bánh cưỡi vung tàn tán 
  Đại hạn vai mang suýt bỏ đời (*) ,
  " Ông Tiên Sư Một"(*) Không Quân lính 
  Lỉnh kỉnh ngang phè một cách chơi 
  Nghè văn lạc phách  gây căm phẫn
  Nghệ phẩm ngàn trang chúng cướp chơi (*) .

    II

  Đâm đơn khởi tố "chuyên gia Luộc" (*)
  Lạnh gáy đành im dạ rối bời (*)
  Khôn nhà dại chợ" lơ ngơ" vậy
  " Đổ Sập Tường"(*) bơi Gió viễn khơi
  Người yêu kẻ ghét bốn phương ơi !
  Nhớ lại gia hương thuở thiếu thời 
    Khiếu (*) bay Nghĩa Lộ buồn ly tán 
  Mãi nhớ Mường (*) xưa ở cuối trời
                                                   
    Saigon 9.6.2010.
     

      

THẾ PHONG THẤT THẬP BÁT NIÊN ...

  ... xem thơ người Hànội !
  nhớ trai Mường Nghĩa Lộ !
  chợt buồn kẻ ly hương !
  người xưa ! ai ngóng chờ !
  ... sự gợi nhớ trạnh lòng người phương xa !
  chợt nghĩ đến " Thư viết từ Saigon " gửi :
  Thanh Chương bạn thơ ở Cali của Nhà Văn
  Thế Phong viết ngày 13-12-1998 .
   ...nên Thach Ngữ cũng tạ lòng Duyên Văn Nghệ
  những dòng ngũ ngôn chúc Tri Hữu Đắc Thọ .
  ... THẾ PHONG THẤT THẬP BÁT NIÊN
  bẩy tám vẫn còn thiếu
  hai bước nữa " Cố Đi "
  mới được gọi " Cụ Bát "
  ngẫm suy những điều gì !
  cuộc đời như dòng sông
  trải qua bao bến bờ
  nổi trôi cùng sóng gió
  trầm luân tới bao giờ !
  kiếp người nơi trần thế
  phong sương cõi lưu đầy
  chốn nào không giông tố
  cho đời hết đổi thay !
  tình người ! thương biết mấy
  thế sao chưa thỏa lòng
  vẫn mong đợi ngày về
  quê nhà ai ngóng trông
  đường còn dài ! lê thê !

  Thạch Ngữ .
  
                                        
    Hoa Kỳ 9.6.2010.