Hồn Rượu


  Nâng khù khờ lên thành thơ
  Thở phà hơi rượu vào ngơ ngác ngày
  Không dưng ly lại cầm tay
  Rượu không trinh tiết còn say nỗi gì

  Đầy trời mưa gió sân si
  Thừa công cẩn nguyệt áo ni vô thường
  Môi nhạt sắc lấy gì hương
  Áo cài khuy bấm vô phương gió lùa

  Đội đèn đã có ông rùa
  Nhang trầm đã có người mua trước rồi
  Về Chiêm khép cửa nụ môi
  Lẻ con chim Lạc góc trời Phù Nam

  Ém tình xuống đáy trăm năm
  Câu thơ vô tự nảy mầm ngang ngang
  Cỏ khô đánh động rơm vàng
  Ngậm hơi lửa muội mơ màng gió đông

  Ví mù con mắt đang trong
  Thì đen trắng ấy cũng không là gì
  Con chim vừa phóng sanh đi
  Đã bay về núi thầm thì nhỏ to

  Nâng đàn bà lên thành thơ
  Tiếc không hồn rượu..Hết mơ mộng rồi !
  Về núi nương búp ngực trời
  Con chim tinh nghịch hót lời cổ thi

Gánh Đời


  Nắng mưa tròng trành một gánh hàng rong
  Đắt ế sớm trưa
  Úa rau
  Ôi cá
  Qua hết gian lao cũng không dám cho mình nhàn hạ

  Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ
  Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên

  Bốn lạy công cha nghĩa mẹ
  Ba lạy ân đức thánh hiền

  Nhà nghèo biết con hiếu
  Nước loạn rõ tôi trung
  So khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ
  Sánh cả trần đời chẳng ai quý cháu hơn cha

  Mỗi cuộc người có thể ví với một bông hoa
  Có sắc không hương
  Có hương không sắc
  Bông hoa thơm chưa hẳn là đẹp nhất

  Đắt ế gánh hàng rong
  Buôn bán cả đời không lời không lỗ
  Tay không hoàn tay không
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 06.06.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com