HƯƠNG THẦM


  Có con chim quyên
  Hót lời dị ngữ
  Hàng thông trinh nữ
  Thủ tiết áo xanh

  Mắt tình long lanh
  Cười trong như khóc
  Nơ vàng buộc tóc
  Theo bà lên chùa

  Vọng tiếng chuông khua
  Sương huyền ảo ảnh
  Ngàn sao lấp lánh
  Đóm cộ đèn hoa

  Gậy dắt tuổi già
  Bước trăm bậc tự
  Đường quen lối cũ
  Thêm ngày thêm xa

  Niệm chú Thích Ca
  Môi trầu múm mím
  Tóc quên đậy điệm
  Nhòa bay sương bay

  Xưa qua lối này
  Tay dìu tay dắt
  Đồi mơ hoa mơ
  Suối reo róc rách

  Đá chờ trăm năm
  Kiễng đôi chân nhỏ
  Gót hài em đó
  Hằn dấu gạch ngang

  Cúc nở sen tàn
  Hè đi thu tới
  Bao năm rồi Đợi
  Tưởng không còn nhau

  Lạc mối tình đầu
  Mang hoài nỗi nhớ
  Bàn tay chồng vợ
  Ảo ảnh mây sông

  Hoa là giai nhân
  Em người đồng đạo
  Màu hoa đẹp áo
  Xinh em tảo tần

  Anh là thiên thần
  Mỏi đời dừng chân
  Cửa thiền rộng mở
  Ngát tiếng chuông ngân

  Chiếc lá là xuân
  Tiểu anh quét lá
  Gác chuông thiền tọa
  Em trách mây trời

  Vô lượng sầu trôi
  Sông về biển cả
  Nghìn thu chiếc lá
  Đắp lên bãi bồi

  Mẹ cả là đời
  Nhiều thương lắm trách
  Yêu rồi mới biết
  Thế nào là đau

  Nho nhỏ buồng cau
  Giữ lời mai sau
  Lời sau không tới
  Đánh rơi duyên đầu

  Em làm công quả
  Viết trước trang thư
  Rồi như hình như
  Tiểu anh không đọc

  Có con chim khóc
  Bên ngoài gác chuông
  Lầu xây trên cát
  Sóng ôm tình buồn

  Mấy năm rồi Đợi
  Mà như hôm qua
  Trăm năm rồi Đợi
  Xuân đã lên già

  Về bên cổ độ
  Vỗ mạn thuyền xưa
  Sầu rơi trên cát
  Lấp đầy sông mưa
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 12.05.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com