vietimes.com
(Gầu Ua nhéng-Gâux Uô nhangs)

Tiếng hát phong tục dân tộc H'Mông
Englíh Songs to mark-ethnic Hmong Một tối mùa thu Hà Nội đến thăm bác Trần Lê Văn, nhà thơ kể rằng:trong một lần tiếp một nữ thi sĩ Pháp, bà ta có hỏi:"Cái gì sâu sắc nhất trong thơ Việt Nam ?" Nhà thơ Trần Lê Văn đọc một đoạn "Tiếng hát làm dâu" (dân tộc H'Mông ở Việt Nam) cho bà ta nghe (dịch ra tiếng Pháp), bà ta thốt lên: "Chưa được nghe một áng thơ nào nói về thân phận con người (phụ nữ) sâu sắc như thế !".
Nguyễn Khôi tìm đọc,cũng một ý nghĩ như thế và chuyển ngữ sang thơ Việt để bạn đọc các dân tộc anh em cùng thưởng thức.

Xin cảm ơn bác Trần Lê Văn đã cho tôi một động lực để làm công việc này.

Trại Hào Nam (Hà Nội), 30-10-1966

Nguyễn Khôi

TIẾNG HÁT LÀM DÂU


  Khúc 1 1-Mùa xuân tới ra mùa sấm mới
  Khắp núi rừng chim nói ve ran
  Vàng Anh cất tiếng nỉ non
  Năm nay em phải đi làm dâu xa.
  5-Như con trâu nặng nề đeo ách
  Như thân trâu măng buộc cọc tre
  kéo cày từ sớm đến khuya
  Phận làm dâu chẳng có mùa nghỉ ngơi.
  Chỉ có thác:Ve trời lột xác
  10-chết đi thì thoát ách trâu măng
  Xác Ve mình nhẹ lâng lâng
  Trâu măng tuột sẹo tâng tâng băng rừng...
  Cái suốt kêu vì guồng không hợp
  Cái suốt kêu bởi tuột khỏi chân
  15-Vợ chồng e chẳng chung chăn
  Nhà không chung mái lệ thầm đêm đêm.


(còn tiếp : tất cả 9 khúc đoạn trường=238 câu)
nxb dân tộc in năm 1998, số lượng 700 bản - nxb Kim Đồng in 2002 ,số lượng 34.610 bản - Nguyễn khôi© Cập nhật ngày 11.03.2010 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .

. VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI TRÍCH ĐĂNG LẠI .