ĐI TRONG MIỀN QUAN HỌ


  Ta thả hồn ta vào trong câu ca
  Câu ca mượt mà như mời như gọi
  Thoang thoảng hương bưởi hay hương hoa ngâu
  Tận đẩu tận đâu cùng về kết bạn

  Nào nón quai thao, nào ô lục soạn
  Vẫn đôi bờ Đuống, vẫn dải sông Cầu
  Đường quê muôn ngả rộn rã sắc mầu
  Chợ Nhớn, chợ Giầu, làng Lim, làng Mái...

  Những cái chõng tre, những hiên phên dại
  Chẳng bùa chẳng ngải mà ngãi, mà tình
  Muốn làm liền anh áo the, khăn đóng
  Muốn như liền chị tóc vấn đuôi gà
  Thèm nghe câu ca: Người ơi, người ở...
  Bên này giọng thổ, bên ấy giọng kim
  Ba sáu thứ chim cùng về hội tụ

  Câu ca dẫu quen chẳng bao giờ cũ
  Như là hương lúa, như là hương cau
  Như hồ bán nguyệt, như cơi đựng giầu
  Như thể gặp nhau mắt người lóng lánh

  Chân ta chắp cánh, hồn ta men say
  Nâng miếng trầu cay gốc đa, quán dốc
  Chờ nhau bạc tóc, lá rụng sân đình
  Cái tính, cái tình... thôi cầm lòng vậy
  Lời nguyền thuở ấy đã vào xa xưa
  Bóng giăng giãi tỏ trao câu hẹn hò
  Trong miền quan họ, ta vào mộng mơ !© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bắc Ninh ngày 18.01.2010.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com