ĐÊM THÁNH GIÁ  Thánh giá đó thêm một lần ngước mắt
  Cầu ơn trên như một thuở đông nào
  Xa xôi lắm cơ hồ như quên lãng
  Lời nguyện cầu có Chúa ngự trên cao

  Mỗi mùa đông bão trời qua bốn phía
  Cửa Giáo đường không khép nổi giá băng
  Hồn chớm lạnh dưới muôn sao rực rỡ
  Hang Bê lem bay lượn cánh Thiên thần

  Giờ đón Chúa chào đời trên máng cỏ
  Chợt nhớ mình một thuở hài nhi
  Từ biết thở đến nửa đời chóng vánh
  Lối nhân gian hun hút bóng xuân thì

  Lòng rộn rã trước đèn hoa lấp lánh
  Nến thiêng liêng sưởi ấm suốt đêm đông
  Lời ca Thánh vang lừng trên trần thế
  Nỗi hân hoan ơn Chúa đến vô cùng

© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 20.12.2009.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài