CHO TÔI SỐNG VỚI XUÂN NÀY
  Từng bay theo cánh gió bay
  Từng rơi theo lá rơi đầy ngày sương

  Từng xe ngựa hết con đường
  Gõ từng nhịp gõ cho buồn thành vui

  Từ tôi còn một mình tôi
  Từ trong nhỏ hẹp, mỉm cười bao la

  Nếu trời đất gọi tôi về
  Tôi xin được giấc xuân thì hôm nay

  Xin ngồi yên dưới bóng cây
  Nghe mùa xuân nở lộc đầy trong tôi


ĐaLat 12/09

© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Đà Lạt chiều ngày 06.12.2009.