HOA TỪ MUÔN KIẾP  Đóa hoa này
  Nở từ nghìn năm trước
  Sắc hương này
  Từng đắm đuối người xưa
  Nay vẫn nhụy vẫn hoa
  Nào thay đổi
  Mà người nay mong đợi
  Mỗi xuân về

  Thấy hoa đó
  Chợt giật mình tương ngộ
  Từ muôn nghìn dặm cũ trở về đây
  Tuy cuộc gặp biết rằng chóng vánh
  Mà ngàn xưa lưu luyến đến ngàn sau
  Một đời hoa
  Tươi thăm được bao ngày
  Vui cho hết
  Kẻo rồi hoa nở hết
  Thương cho đầy
  Cho bõ lúc hoang liêu

  Nghìn sau nữa
  Hoa vẫn là muôn kiếp
  Mà người xưa
  Đi mãi không về

© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 06.12.2009.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài