TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
ANH VŨ
MƯA KỶ NIỆM

Em như hoa huệ ban thờ chúa
He hé là thơm nào dấu ai
Bên dãy Nhà Chung bên quán chợ
Sớm nắng thì ngắn chiều mưa dài


Phố nhỏ ngó đâu cũng chạm nhau
Cần gì tới cữ giọt mưa mau
Tan trường men lách hàng hiên tạt
Có bảo vô tư vẫn ướt đầu


Lấp lóa tàn bàng vàng quả chín
Chợt tuổi học trò mới biết ngon
Bùi chát chia đều móng tay bấm
Riêng hạt đập nhân dành em hơn


Mà nhớn lúc nào không thấy nữa
Phố chợ giờ đông chẳng nhận ra
Trách gì cầm nắm còn đâu cả
Mặc mát mưa này thở với ta.ANH VŨ
B.N.
TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC