BẾN ĐÒ THỪA PHỦ  Cổng trường mở rộng bên kia
  Đò ngang vội vả sớm trưa đưa người
  Quốc Học – Đồng Khánh ngày xưa
  Bao mùa mưa nắng đi về cùng nhau

  Đôi bờ đã tỏ nông sâu
  Nụ cười ánh mắt duyên nhau đã thầm
  Nón nghiêng e ấp phân vân
  Con đường phượng vỹ tần ngần chờ nhau

  Sông Hương sóng nước lao xao
  Đàn chim đã bỏ nội ngàn bay xa
  Nữ sinh năm ấy về đâu
  Bến đò Thừa Phủ nao nao đợi người© tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 27.10.2008.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài