NÓN KHÔNG QUAI

Tròng trành như nón không quai
Mắc chi mà phải vắn dài phân bua
Đắp năm thiếu thốn bốn mùa
Cò kè cây trái bán mua túng nghèo

Sân đình trăng khuyết chênh cheo
Liêu xiêu gậy trúc bám đeo tuổi già
Ao làng tủm tỉm lá hoa
Hương sen lơ lửng xuýt xoa hạn mùa

Ru mình tiếng giọt mưa khua
Lưỡi cày cong quíu
Hàm bừa rát khan
Ách mòn nhẵn thín đa mang
Xước vai gồng gánh hàm oan bế bồng

Ấm sao hết được mùa đông
Cành lơ lửng trúc..lá bồng bềnh mai
Tròng trành chiếc nón không quai
Phía Đông trống trếnh
Phía Đoài phanh phao

NÓN KHÔNG QUAI (2)

Tặng Ngoan

Lùi đêm vào đốt tre già
Cho cau có lửa..
Cho tha hương trầm
Lắm lời guốc dép mười lăm
Yêu nhanh kẻo hết xuân rằm trăng ơi

Cứ gieo cứ sạ cho đời
Chẳng nên chắc lép cũng ngời rạ rơm
Vui ngày ba bữa cháo cơm
Sầu đêm một ánh sao hôm úa vàng

Câu lục rót xuống trái ngang
Thòm thèm câu bát nhặt khoan bế bồng
Yêu con thì phải mượn chồng
Nắng mưa nào một bến sông đâu cò

Đường tình trúc trắc quanh co
Thảnh thơi ta bước còn lo nỗi gì
Tròng trành cũng đội mà đi
Nón không quai néo..
Thế thì đã sao ?!© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 11.10.2009.