phóng dịch


Thu Nhật

Phản chiếu nhập lư hạng
Ưu lai thùy cộng ngữ
Cổ đạo thiểu nhân hành
Thu phong động hòa thử

Cảnh Vi    Ngày Thu

Nắng chiều in bóng đường thôn
Nỗi buồn chợt đến ngỏ cùng ai đây
Lối xưa nay vắng bóng người
Gió đùa bông lúa nhẹ lay ngoài đồng

  (8/9/2009)
Đối Nguyệt Ức Nguyên Cửu

Ngân đài kim khuyết tịch trầm trầm
Độc túc tương tư tại hàn lâm
Tam ngũ dạ trung tân nguyệt sắc
Nhị thiên lý ngoại cố nhân tâm
Chử cung đông diện yên ba lãnh
Dục điện tây đầu chung lậu thâm
Do khủng thanh quang bất đồng kiến
Giang Lăng ti thấp túc thu âm    

Bạch Cư DịĐêm Trăng Nhớ Bạn

Màn đêm buông phủ lâu đài
Bên trang sách mở vẫn hoài nhớ nhau
Đêm rằm trăng mới tươi mầu
Người xa xôi quá biết đâu nỗi lòng
Bên ni khói sóng lạnh lùng
Chuông chùa bên nớ vọng ngân đêm trường
Trăng soi xa cách đôi lòng
Nhớ ai mây nước chập chùng trời thu  

(7/9/2009)
Thính Thục Tăng Tuấn Đàn Cầm

Thục tăng bão Lục Ỷ
Tây hạ Nga My phong
Vi ngã nhất huy thủ
Như thính vạn hác tùng
Khách tâm tẩy lưu thủy
Dư hưởng nhập sương chung
Bất giác bích san mộ
Thu vân ám kỉ trùng  

Lý BạchNghe Tăng Nước Thục Gẩy Đàn

Trời Tây trên đỉnh Nga My
Ôm đàn Lục Ỷ người đi xuống trần
Vì ta rung tiếng tơ đồng
Nghe như trong gió ngàn thông rì rào
Rửa tâm lòng suối trong veo
Dư âm hòa lẫn chuông chiều mờ sương
Núi xanh thẩm bóng chiều buông
Tự bao giờ đã chập chùng mây thu

(5/9/2009)
Vịnh Sơn Tuyền

Sơn trung hữu lưu thủy
Tá vấn bất tri danh
Ánh địa vi thiên sắc
Phi không tác vũ thanh
Chuyển lai thâm giản mãn
Phân xuất tiểu trì bình
Điềm đạm vô nhân kiến
Niên niên trường tự thanh  

Trữ Quang HyVịnh Sơn Tuyền

Có giòng suối nọ giữa rừng
Dò hỏi xong chẳng biết tên
Lòng suối in mầu thanh thiên
Rạt rào tuôn như mưa đổ
Lai láng uốn quanh ghềnh đá
Róc rách thành muôn hồ xinh
Không người thăm suối dịu êm
Suối mãi ngàn năm trong xanh

(1/9/2009)
Vịnh Lộ Châu

Thu hà nhất tích lộ
Thanh dạ trụy huyền thiên
Tương lai ngọc bàn thượng
Bất định thủy tri viên

Vi Ứng VậtGiọt Sương

Lá sen lóng lánh thu sương
Giọt sương rơi tự thẫm xanh nền trời
Đêm thanh một giọt sương rơi
Đọng trên lá biếc mới hay dáng hình   

(01/9/2009)phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN ẤN PHẨM BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH