CHỮ NGHĨA LÚC XA EM


Chữ Nghĩa Lúc Xa Em Chữ nghĩa khều khào...
Nhập nhoạng bóng tùng bóng bách
Núi non xanh chìm khất sương mờ
Đôi cánh đại bàng đo trời cao thấp
Chớp rạch xuyên màn đêm thăm thẳm giấc mơ.

Em ạ, nhớ em không ngủ được
Đêm mông lung mộng ước bóng trăng thanh
Xao xuyến hàng cây bước gió hờn leo lét
Đôi mắt nhắm mở khoảng trời leo lẻo hương trinh nguyên.

Vục vào đêm múc bao nhiêu ý nghĩ
Vục sang ngày đổ đốn mấy hư hao
Ta tát cạn bể đau, đục tan núi khổ
Cầm ánh trăng đi giữa nắng chang chang.

Anh cao thượng hay là bủn xỉn
Anh lem luốc bùn đen hay anh bạc anh vàng ?
Thời gian nói hộ em điều anh hay anh dở
Vắng em thì mây trắng cũng lang bang...Hà Nội, 19, 3/2009.

NGUYỄN ANH NÔNG


MY WORDS WHEN YOU WEREN’T HERE


My words were unclear,
full of the shadows of cypresses and pines.
The green mountains were covered by the fog,
two wings of an eagle were measuring the high and low sky,
the lightning went through the night with its deep dream.

Honey, I couldn’t sleep because of missing you,
the immense night wished there was the shining moon.
The line of trees got flurried,
the wind was sulky,
closing eyes would open the clear sky with virgin smell.

I could ladle a lot of thinking out of the night,
a lot of devastation out of the day.
I could make the unhappy sea hollow,
break the miserable mountains,
hold the moonlight, walking in the sunlight.

I didn’t know whether I was noble or stingy,
I was dirty with mud or bright with silver, gold?
The time would tell you what I was good, what I was bad
Even white clouds flew aimlessly when you weren’t here…

Hanoi, 19 March 2009

NGUYỄN THỊ BÍCH NGA chuyển ngữ© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 07.09.2009.