Tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng
Bài 1:

Ông Ngoại

Ông Ngoại mất cả nhà mình hẫng hụt
Ai trông nhà? Ai đón "Chắt" chiều nay?
Bữa cơm tối khuyết góc mâm ông Ngoại
Rượu rót ra... Bố "cụng" với ai đây?

15-5-08

Bài 2:

Phó Thường Dân

(làm Dân chẳng NGHỈ bao giờ
Làm Quan phải nghỉ, hẫng hờ HƯU Quan)
Về hưu làm PHÓ THƯỜNG DÂN
Mới hay HẠ CÁNH... cũng dần dần quen
Thôi rồi vâng dạ cấp trên
Chẳng còn KÝ vút cái tên của mình
Bây giờ ngồi ngẫm mà kinh
Bao năm bắc chiến, nam chinh đã từng
Bây giờ là bác, là ông
Là "nguyên hàm chức"... là KHÔNG LÀ GÌ
Bây giờ tự đến, tự đi
Xe ôm, xe bus ... tự chi, tự cầm
PHÓ THƯỜNG DÂN khác thường dân
Việt - Xô, linh tám (1) ưu phần dưỡng đau
Bây giờ đi đâu, về đâu
Học ăn học nói vào cầu dân gian
Những mong yên phận "hưu Quan"
Được anh em quý, họ hàng tới lui.
Đời vui vạn đại với người (2)
"Cái quan định luận" ít lời cười chê

15 tháng giêng, Ất Dậu

(1) : Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô, 108 là hai bệnh viện chuyên chữa cho cán bộ trung cao cấp ở Hà Nội.
(2) : Quan nhất thời, dân vạn đại
(3) : Chỉ khi nào đậy nắp quan tài mới nhận định tốt xấu về người đó

Bài 3:

Mộ Của Nhà Văn

(tặng Trần Hoài Dương)

Mộ của Nhà Văn táng vào tác phẩm
Nhân vật múa may khóc khóc cười cười
Trên sân khấu :Nhà Văn là đạo diễn
Thế sự thăng trầm gầm réo cuốn trôi
Nhớ Hugo tìm "những người khốn khổ"
Balzac ư? - Kiếm "miếng da lừa"
Thăm Nguyễn Du vào truyện Kiều mà nhớ
Vô gia cư hỏi bác Tản Đà...
Tên của Nhà Văn in hằn tác phẩm
Di ảnh Nhà Văn hiện góc bìa sau
Người đang kể chuyện Đời bao số phận
Thoáng mỉm cười mà chứa đủ nỗi đau.

Bài 4:

Cảm Nghĩ Về Văn Hóa Đọc

(tặng Vương Trí Nhàn)

Mải kiếm tiền: học chuyên tu, tại chức
Luận văn ư? - Nhờ bạn "cop", Thầy "gà"
Sách ai xuất bản người ấy đọc
Chỉ ham tiền... tha hóa chắc còn xa?

Hà Nội tháng 9 - 2008


© tải đăng ngày 06.08.2009 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI .