NHỚ NẮNG


Nắng đã đi đâu mấy bữa nay
Trời mây u ám ngày lại ngày
Mưa thì thầm dỗ vườn xanh cỏ
Nụ mười giờ chưa nở đã tàn ngay

Nắng đã về đâu, nay ở đâu ?
Hờn giận gì sao chẳng bảo nhau
Trên trời cao quá, cô đơn nhỉ !
Biết tìm ai làm bạn tâm giao

Hỡi làn nắng ấm hãy về mau
Cho cây chín ngọt kịp mùa sau
Trời sao lấp lánh từng đêm hạ
Mỗi bình minh đợi nắng..Lại chào nhau..

 
(3/8/2009)

TRỐN NẮNG


Nắng đi đâu vắng thì buồn
Nắng về e thẹn mắt không dám nhìn
Trốn sau đôi cặp kính đen
Tóc che dưới nón, tay luồn trong găng

Dạo vườn đợi lúc nắng tàn
Sợ trưa ánh nắng chói chang nồng nàn
Nắng chiều đốt cháy tâm can
Sau mây đỏ rực lửa lòng vấn vương

Qua rồi đầm ấm nắng xuân
Hè sang trốn nắng âm thầm nhớ thương
Vàng thu nắng úa bên tường
Đông sang nắng bỏ đi hoang lạnh buồn

 
(4/8/2009)

NHẬT THỰC


Buồn sao khi có những ngày
Không tia nắng ấm khung trời thân quen
Trời cùng trăng chơi trốn tìm
Để trần gian lạc vào đêm giữa ngày

Chim chuyền ngơ ngác trên cây
Đàn nai cuống quýt tìm bầy đang trưa
Cánh phù dung vội khép hờ
Đàn dơi xao xác ngỡ là hoàng hôn

Trời còn nhật thực có hôm
Người ta đi trốn nhau luôn...Trách gì!

 
(22/7/2009)

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 06.08.2009.