TRẦU MỜI

Từ ngày đưa đón miếng trầu
môi chưa thắm đỏ đã sầu ngẩn ngơ
phải cò phải vạc se tơ
khổ thân con nhện đợi chờ mối mai

mùa thơm hương lý hương lài
vì chưng bão nổi phôi phai má đồng
đường cày vèo vẹo cong cong
trau tria tay cấy khổ lòng sớm trưa

trầu này têm nắng têm mưa
têm cay ớt dữ
têm chua bách bần
trầu này têm nghĩa têm nhân
têm ơn hiền mẫu
têm ân phụ từ

thơm lòng câu hát chân như
rót vào ngõ hạnh tương tư thật thà
miếng trầu trải mộng giăng hoa
thương từ ánh mắt nết na hỏi đường© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 11.07.2009.