PHI CẢNG


Sân bay trống trơn
buồn thấy mồ đời
gió hút xoáy theo
nắng chiều loang hồn
buồn vương khói xanh
tầu đến tầu đi
mình thành hàng cây
lùi sau tầu khuất
buồn không chớp mắt
rướn nhớ xa xôi
cà phê đắng môi
ruột còn háo hức
cuộc đời mấy lúc
vùi theo dáng quên
nhìn thân máy bay
động cơ lìa đời
nằm dài trên cỏ
nhớ năm tháng đổ
buồn xiêu đời mình
sầu vương quanh quanh .

Tân Sơn Nhất / Saigon 1960.

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 06-05.2009 trên newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn .