Tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (Huế)
HƯƠNG HUẾ

Huế thả lên chiều bao thương nhớ
nón nghiêng che lạnh phía rưng sầu
Hương giang xoã tóc ngang vườn cổ
gác mái đò..
trăng Phú Vân Lâu

Vĩ Dạ đêm nay chừng thương nhớ
vì răng Tôn nữ chẳng xuôi về
ôi lòng rạo rực lên từ độ
áo dài..nụ Huế mân mê

Ta vẫn chờ em trên bến vắng
để nghe lời mở nút trầm hương
vòng tay cứ thế..yêu mà lặng
mặc gió xôn xao trước môi hường

Rêu phủ đá bia sầu kim cổ
hồi chuông Thiên Mụ thắt the lòng
đục trong ba tấc tình lăng mộ
bạc áo phong trần không có không

Huế vẫn trong ta nhiều thương nhớ
môi che môi lạnh cuối cung sầu
nâng cốc tơ lòng đêm hạnh ngộ
hạt tình rơi vào mắt nhau© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 31.03.2009.