CHỮ NGHĨA LÚC XA EM


Chữ nghĩa khều khào...
Nhập nhoạng bóng tùng bóng bách
Núi non xanh chìm khất sương mờ
Đôi cánh đại bàng đo trời cao thấp
Chớp rạch xuyên màn đêm thăm thẳm giấc mơ.

Em ạ, nhớ em không ngủ được
Đêm mông lung mộng ước bóng trăng thanh
Xao xuyến hàng cây bước gió hờn leo loét
Đôi mắt nhắm mở khoảng trời leo lẻo hương trinh nguyên

Vục vào đêm múc bao nhiêu ý nghĩ
Vục sang ngày đổ đốn mấy hư hao
Ta tát cạn bể đau, đục tan núi khổ
Cầm ánh trăng đi giữa nắng chang chang.

Anh cao thượng hay là tủn mủn
Anh lem luốc bùn đen hay anh bạc anh vàng
Thời gian nói hộ em điều anh hay anh dở
Nhớ em thì mây trắng cũng lang bang...


Hà Nội, 19, 3/2009

© tác giả giữ bản quyền
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 19.03.2009.