HƯƠNG TRẦM


Giấc trưa sa mạc hoang liêu
Tìm vào ốc đảo khi chiều buồn rơi
Kẻo đêm sương lạnh bờ vai
Gió hờn lộng thổi trên đồi cát khô

Tìm nơi lai láng nguồn thơ
Tuyết tan róc rách dưới bờ ruộng hoa
Thiên di xếp cánh bên hồ
Lững lờ lá thắm thuyền mơ trôi về

Tri âm trổi khúc phượng trì
Lời thơ ý họa cầm kỳ tiêu dao
Rừng thơ hương ngát mai đào
Kinh thơ đưa lối theo vào thiền môn

Chập chờn hồn bướm mơ tiên
Hương trầm lẫn với hồng trần nhẹ bay
Phù vân cuộn một kiếp người
Gởi về quê gió cuối trời xa xăm

 
(16/3/2009)

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 18.03.2009.